Ponedjeljak, 24.april – Nacionalna konferencija „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati“

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizuju nacionalnu konferenciju „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati“,  u ponedjeljak, 24. Aprila 2017. u PR Centru u Podgorici, sa početkom u 10 časova.

Konferenciju, koja je ujedno i završni dio projekta „Monitoring reforme pravosuđa“, koji finasira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Podgorici i Ambasada Kraljevine Holandije, otvoriće ministar pravde Crne Gore, Zoran Pažin, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, Veselin Vučković, državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Nj.E. Ambasador Aivo Orav.

Cilj pomenutog projekta jeste da podrži proces reforme pravosuđa  u Crnoj Gori, kroz povećano učešće organizacija civilnog društva i na taj način da sveukupan doprinos napretku Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom, u dijelu koji se odnosi na poglavlja 23 i 24.

CeMI i HRA su sproveli detaljan monitoring implementacije standarda koji se odnose na nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost, efikasnost i transparentnost sudova, kao i jednak pristup pravdi; analizu sistema slučajnog odabira slučajeva; nadgledanje međunarodne i regionalne saradnje u građansko-pravnim i krivičnim pitanjima. Shodno tome, na  konferenciji će biti predstavljen izvjestaj o reformi pravosuđa, koji sadrži ukupane nalaze sprovedenog projekta.

Nacionalna konferencija će okupiti predstavnike sudova i tužilaštava na svim nivoima pravosudnog sistema u Crnoj Gori, predstavnike međunarodnih organizacija, ambasada, političkih partija u Crnoj Gori, organizacije civilnog društva koje vrše monitoring reforme pravosuđa, kao i medije.

Na nacionalnoj konferenciji, predsjednik UO Centra za monitoring i istraživanje, Zlatko Vujović i izvršna direktorka HRA, Tea Gorjanc Prelević  predstaviće “Izvještaj o realizaciji strategije reforme pravosuđa”.

U okviru I sesije “Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca” govoriće

  • Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gor
  • Nataša Radonjić, član Tužilačkog savjeta Crne Gor
  • Vukota Vujačić, predsjednik Osnovnog suda u Nikšić
  • Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava (HRA

Tokom II sesije “Jačanje efikasnosti pravosuđa: PRIS, racionalizacija pravosudne mreže i unapređenje pravosudnog menadžmenta i administracije” govoriće:

  • Marijana Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe, Ministarstvo pravde
  • Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda
  • Veselin Vučković, predsjednik Udruženja državnih tužilaca Crne Gor
  • Sanja Jovićević, zamjenica predsjednice Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
  • Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI
  • Moderator: Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka HRA

“Izvještaj o realizaciji strategije reforme pravosuđa” je dostupan OVDJE.

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?