CeMI u saradnji sa CEZAP-om organizuje obuku za zaštitinike prava pacijenata

Centar za zaštitu potrošača  (CEZAP), u saradnji sa CeMI-jem organizuje obuku posvećenu zaštitnicima prava pacijenata, 13. i 14. maja u hotelu “City” u Podgorici.

Na dvodnevnoj obuci zaštitnici prava pacijenata će imati priliku da steknu više znanja o njihovom  načinu rada i nadležnostima, naročito prema osobama koje dolaze iz osjetljivih grupa i njihovim porodicama, kao i o standardima transparentnosti, izvještavanja i drugih procedura iz sličnih instutucija iz regiona i Evropske unije.

Treningom je predviđeno da se pokriju sljedeće teme:

  • Standardi Evropske unije u zaštiti pacijenata;
  • Zašto je rad ombudsmana u zdravstvenim institucijama značajan?
  • Kako odrediti najugroženije grupe i njihove specifične probleme ,koji se tiču zdravstvene zaštite?
  • Transparentnost i efikasnost ombudsmana;
  • Procedure rada i izvještavanja ombudsmana.

Predavači će biti dr Branislav Petrović i dr Mensud Grbović.

Obuka je dio aktivnosti projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koji zajedno realizuju CeMI I CEZAP, a  podržan je od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?