Petak, 26. maj – Panel diskusija „Sudski vještaci u crnogorskom pravnom sistemu“

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizuju panel diskusiju u petak, 26. maja 2017. u PR Centru u Podgorici, sa početkom u 10 časova.

Panel diskusija će biti održana okviru projekta „Ka efikasnosti pravosuđa – unaprjeđenje razvoja profesije u vezi crnogorskog pravosuđa“ koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije.

Cilj projekta jeste da podrži proces reforme pravosuđa  u Crnoj Gori, kroz povećano učešće organizacija civilnog društva i na taj način da sveukupan doprinos napretku Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom, u dijelu koji se odnosi na poglavlja 23 i 24.

U okviru pomenutog projekta, realizovano je istraživanje javnog mnjenja po pitanju percepcije građana o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore i njegovih organa i izrađeno je nekoliko studija. Ova panel diskusija je namijenjena predstavljanju analize o sudskim vještacima „Sudski vještaci u crnogorskom pravnom sistemu“,  te će okupiti predstavnike Apelacionog suda, osnovnih i viših sudova, Udruženja sudskih vještaka, organizacije civilnog društva koje vrše monitoring reforme pravosuđa, kao i medije.

Ovdje možete preuzeti:

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?