16,17, 25. maj – Trening za zdravstvene radnike

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) će, 16, 17. i 25.maja organizovati trening za zdravstvene radnike, u prostorijama PR Centra.

Teme treninga odnosiće se na standarde etike i integriteta u sistemu zdravstva, međunarodnu regulativu i prakse u oblasti zaštite prava pacijenata, sa fokusom na Evropsku povelju i praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Takođe, na treningu će biti predstavljen domaći normativni okvir, sa fokusom na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenata i njihovu primjenu u praksi.

Etički kodeks Ministarstva zdravlja/planovi integriteta i  Kodeks etike i deontologije zdravstvenih radnika u Crnoj Gori takođe će biti teme treninga.

Trening će biti održan u sklopun treninga „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, kojeg finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?