Četvrtak, 8.jun – Panel diskusija “Advokatura u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizuju panel diskusiju “Advokatura u Crnoj Gori”, u četvrtak, 8. juna, 2017, u PR centru, sa početkom u 12 časova.

Panel diskusija će biti održana okviru projekta „Ka efikasnosti pravosuđa – unaprjeđenje razvoja profesije u vezi crnogorskog pravosuđa“ koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije.

Cilj projekta jeste da podrži proces reforme pravosuđa  u Crnoj Gori, kroz povećano učešće organizacija civilnog društva i na taj način da sveukupan doprinos napretku Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom, u dijelu koji se odnosi na poglavlja 23 i 24.

 

Na panel diskusiji će biti predstavljene 4 studije:

Agendu događaja možete preuzeti OVDJE.

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?