Srijeda, 31. januar – Okrugli sto ”Finansijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori – prepreke i izazovi”

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) će u srijedu 31. januara, u PR centru , u 11:00h organizovati Okrugli sto na temu: ”Finansijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori – prepreke i izazovi”.

Uvodna izlaganja:
• G-đa Marijana Laković-Drašković, Generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Crne Gore, šefica radne grupe za poglavlje 23;
• G-đa Tanja Ostojić, Generalna direktorka Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Mnistarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, šefica radne grupe za poglavlje 24;
• G-din Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI);

Moderator: G-din mr Bojan Božović, CeMI.

 

U cilju predstavljanja modaliteta saradnje između parlamentarnih i policijskih institucija riječ će uzeti:
• G-đa Marijana Laković-Drašković, Generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Crne Gore, šefica radne grupe za poglavlje 23;
• G-din Miloš Šoškić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici;
• G-din Stevo Janković, Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Grupa za sprovođenje finansijskih istraga i suzbijanje krivičnih djela pranje novca i finansijskog kriminala;
• G-đa dr Jelena Đurišić, istraživač na projektu;

Moderator: G-din  mr Bojan Božović, CeMI.

 

Kada je riječ o uspostavi efikasnih sistema za komunikaciju između nadležnih institucija u procesu finansijskih istraga, govoriće:
• G-din Radomir Todorović, pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje pranja novca;
• G-đa Ivana Mašanović, Samostalna savjetnica u Ministarstvu pravde;
• G-din Predrag Tabaš, sudija Višeg suda u Podgorici;
• G-đa Vesna Moštrokol, sutkinja Višeg suda u Podgorici;

Moderator: G-din Ivan Vukčević, CeMI.

 

Projekat “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije” CeMI realizuje u saradnji sa partnerima: Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva i Transparentnost Srbija iz Srbije, a finansijski je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije.

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?