Rezultati konkursa za mini grantove iz oblasti vladavine prava

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je raspisao konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u oblasti vladavine prava.

Primljeno je četiri prijave i sve prijave su ispunile tehničke uslove da bi, nakon bodovanja, četiri projektne aplikacije bile izabrane za finansiranje. Ukupna vrijednost traženih sredstva za odobrene projekte je 23,895.00€.. U prilogu možete pronaći Rezultate konkursa.

Projekat “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA).

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?