Okrugli sto – petak, 15. oktobar 2019. godine

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) će, u petak 15. oktobra sa početkom u 11 sati, organizovati okrugli sto Pravo na suđenje u razumnom roku – analiza nacionalnog zakonodavstva i prakse, u prostorijama PR Centra.

Uvodna izlaganja imaće:

  • Ana MARGARIDA MARIGUESA, programska menadžerka za civilno društvo, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori;
  • Ana NENEZIĆ, izvršna direktorka, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Na panelu o primjeni pravnih instrumenata zaštite prava na suđenje u razumnom roku u praksi nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava govoriće:

  • Valentina PAVLIČIĆ, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava;
  • Željka JOVOVIĆ, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici;
  • Ksenija JOVIĆEVIĆ, savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore;
  • Predrag SAVIĆ, advokat i pravni zastupnik KIPS-a pred Evropskim sudom za ljudska prava:
  • Ana NENEZIĆ, izvršna direktorka, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI);
  • moderator: Ivan VUKČEVIĆ, koordinator pravnih poslova, CeMI.

Događaj će biti organizovan u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, kojeg sprovodi CeMI, u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), a finansiran je od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?