Panel diskusija – ponedjeljak, 23. decembar 2019. godine

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) će, u ponedjeljak 23. decembra sa početkom u 10 sati i 30 minuta, organizovati panel diskusiju „Rezultati i izazovi u radu javnih izvršitelja i izvršenju sudskih odluka u Crnoj Gori“, u Hotelu Podgorica.

Na događaju će biti predstavljen izvještaj o radu javnih izvršitelja i izvršenju sudskih odluka u Crnoj Gori.

Govoriće:

  • Ibrahim SMAILOVIĆ, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ministarstvo pravde Crne Gore;
  • Vidak LATKOVIĆ, predsjednik komore Javnih izvršitelja Crne Gore;
  • Ana NENEZIĆ, izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI);
  • Ivan VUKČEVIĆ, koordinator pravnih poslova u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI).

Panel diskusija će biti održana u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa” kojeg sprovode Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mreža za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP) uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?