Biografije – Bojan Božović

Bojan-Bozovic

mr Bojan Božović

Bojan Božović je rođen 31. avgusta 1984. godine na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Podgorici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu ,,Pravna pitanja povodom eventualnog pristupanja Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima”. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Sveučillišta u Zagrebu.

Od 2008. godine je asistent u nastavi na predmetima Međunarodno javno pravo, Ljudska prava, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno humanitarno pravo i Pravo Evropske unije na Univerzitetu Donja Gorica.

Tokom svoje akademske karijere je ima veliki broj studijskih posjeta i izlaganja na konferencijama, a naročito izdvajamo dvomjesečno istraživanje na Max Planck Institutu za Uporedno pravo i Međunarodno privatno pravo u Hamburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) tokom 2015. godine. Bojan je takođe i trener studentskog tima na Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Svoje praktično znanje je sticao kao pravni konsultant u advokatskoj kancelariji Harrisons.

Objavio je značajan broj radova iz oblasti međunarodnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava u Crnoj Gori i inostranstvu. Predavač je na velikom broju međunarodnih škola iz oblasti ljudskih prava u Regionu.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?