Biografije – Dajana Lakić

Dajana Lakic

Dajana Lakić

Dajana Lakić je rođena 25.08.1992. godine. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu je završila u Podgorici. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu, Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” u Beogradu. Trenutno je student IV godine.

Dajana je bila angažovana kao anketar na istraživanjima javnog mnjenja u Centru za monitoring i istraživanje u periodu od 2014. do 2015. godine.
Od Marta 2015. godine do januara 2016. godine je radila kao poslovni sekretar u Advokatskoj kancelariji Dragoljub Đukanović.
Od januara 2016. godine do jula 2017. godine bila je angažovana u NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP) na poziciji programskog asistenta. Tokom svog angažmana, učestvovala je na više seminara, naučnih konferencija, škola i treninga. Neki od njih su:
• Trening o mistery shopper metodi (zaštita prava potrošača), Herceg Novi, maj 2017;
• “Škole evroatlantskih integracija za mlade II generacija” (2013. godina);
• Studijska posjeta Sloveniji “Sistem neformalnog obrazovanja u Republici Sloveniji”;
• Međunarodna škola “Pravo na obrazovanje i demokratija – evropsko iskustvo”, Bar maj 2016.;
• Međunarodna škola “Preduzetničke ideje mladih u EU”, novembar 2016, Bar;
• Studijska posjeta Hrvatskoj “Tri godine iskustva u EU za hrvatsku omladinu”, jun 2016.
Takođe je učestvovala u organizovanju nekoliko seminara i treninga.

Dajana tečno govori engleski i španski jezik, a posjeduje i osnovno znanje italijanskog jezika

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?