Biografije – Irena Gigović

Irena Gigovic

Irena Gigović

Irena Gigović je rođena 24. oktobra 1995. godine u Kotoru. Završila je Gimnaziju „Danilo Kiš“ u Budvi kao nosilac diplome „Luča B“. Tokom srednje bila je prvi govornik na državnom prvenstvu u debati i učestvovala na mnogim međunarodnim turnirima. Takođe je volontirala u Centru za kreativnu komunikaciju „Logos“. Nakon upisivanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore postaje aktivan član Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka (MAPPS) kao i debatnog kluba „Agora“. Ljeta 2016. godine bila je trener debatne reprezentacije Crne Gore koja je uzela aktivno učešće na Svjetskom prvenstvu u Štutgartu. Aktivno se bavi odbojkom i sa svojim timom je bila vice-šampion Kupa Crne Gore 2016.
Semestar 4. godine studija provela je na Humboldt Univerzitetu u Berlinu kao stipendista Erasmus+ programa gdje je uporedo pohađala i intezivni kurs njemačkog jezika.
Ona govori engleski i njemački jezik.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?