Biografije – Jovana Dubljević

JovanaDubljevic

Jovana Dubljević

Jovana Dubljević je rođena 12. avgusta 1989 godine, na Cetinju. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu je završila u Podgorici sa diplomama Luče. Osnovne studije Prava je završila na Pravnom fakultetu UDG, u Podgorici. Trenutno je na specijalističkim studijama na Pravnom fakultetu UCG, na odsjeku za Međunarodno pravo.
Dobila je sertifikate svih 9 nivoa engleskog jezika u centru za strane jezike, Oxford, u Podgorici. Tokom studiranja, povremeno je angažovana za rad u pravnoj službi Biotehničkog fakulteta u Podgorici.
Jovana tečno govori engleski i španski jezik, a služi se i italijanskim.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?