Biografije – Luka Mihailović

Luka Mihailovic

Luka Mihailović

Luka Mihailović je rođen 9. oktobra 1996. godine. Završio je SMŠ ,,Danilo Kiš’’ u Budvi a nakon toga i osnovne studije na Univerzitetu Donja Gorica na smjeru Humanističke studije – diplomatija i međunarodni odnosi. Trenutno je student IV godine specijalističkih studija na smjeru spoljna politika i diplomatija. Tečno govori engleski jezik. U Centru za monitoring i istraživanje obavlja pripravnički staž kao asistent na projektima.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?