Biografije – Sandra Pean

SandraPean

Sandra Pean

Sandra Pean je rođena 23.09.1995. godine u Kotoru i završila je SMŠ ,,Mladost” u Tivtu, smjer gimnazija, sa ,,Lučom II”. Još prije nego li je upisala srednju školu, pohađala je ljetnju školu u Engleskoj u trajanju od tri sedmice, gdje je bila smještena u naprednoj grupi.

Završila je osnovne studije na UDG-u, fakultet Humanističkih studija, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, sa prosjekom 9,49 te je na trećoj godini dobila priznanje za najboljeg studenta te godine, koju je završila prosjekom 10,00. Redovni je primalac opštinske stipendije za uspjeh u studiranju.

Trenutno studira specijalističke studije na UDG-u, smjer Spoljna politika i diplomatija te radi pripravnički u CeMI-ju, gdje je volontirala tokom mjeseca decembra 2017. godine.

Posjeduje znanje engleskog i španskog jezika.

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?