Biografije – Sandra Pean

SandraPean

Sandra Pean

Sandra Pean je rođena 23.09.1995. godine u Kotoru i završila je SMŠ ,,Mladost” u Tivtu, smjer gimnazija, sa ,,Lučom II”. Na kraju osnovne škole pohađala je ljetnju školu u Engleskoj u trajanju od tri sedmice, gdje je bila smještena u naprednoj grupi.
Završila je osnovne studije na UDG-u, fakultet Humanističkih studija, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, sa prosjekom 9,49 te je na trećoj godini dobila priznanje za najboljeg studenta te godine, koju je završila prosjekom 10,00.
Završila je specijalističe studije takođe na UDG-u, smjer Spoljna politika i diplomatija te je dobila nagradu od opštine Tivat kao najbolji student u 2018. godini.
U CeMI- ju je volontirala u toku decembra 2017. zatim radila pripravnički a trenutno je stipendista u CeMI-ju i Evropskoj mreži organizacija za nadgledanje izbora (ENEMO).
Tečno govori engleski a posjeduje znanje i španskog jezika.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?