Biografije – Zoran Dabetić

ZoranDabetic

Zoran Dabetić

Zoran Dabetić je rođen 12.08.1995. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu, kao nosilac diplome „Luča“. Godine 2014., proglašen je za najaktivnijeg učenika Gimnazije „Panto Mališić“. Osnovne studije je završio na Fakultetu Humanističkih nauka, smjer – Međunarodni odnosi i diplomatija na Univerzitetu Donja Gorica sa prosjekom 9, 71.
Peti semestar je proveo na Fakultetu političkih znanosti – Sveučilište u Zagrebu, kao dobitnik stipendije Vlade Republike Hrvatske. Student je specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka, smjer: međunarodni odnosi, na Univerzitetu Crne Gore. Bio je učesnik državnog prvenstva u debati 2014. godine. U toku svojih studija, dobitnik je državnih i opštinskih stipendija za najbolje studente.
Učesnik je brojnih seminara i konferencija, od kojih su najznačajnije: Škola prava EU, Škole evroatlantizma, seminar o studentskom liderstvu, međunarodna Škola o obrazovanju mladih u Sloveniji, međunarodna Škola demokratije u Banjaluci, Međunarodna ljetnja škola „Pravo na demokratiju“ u Baru, seminar o ekonomskim i socijalnim pravima, učesnik REACT kampa na Žabljaku. Takođe, učesnik je Desete jubilarne Diplomatske škole „Gavro Vuković“ u Crnoj Gori.
Trenutno obavlja pripravnički staž u CeMI-ju, na Odjeljenju za istraživanje javnih politika. Govori engleski, a poznaje i ruski jezik.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?