Biografije – Aleksandra Nikčević

Aleksandra Nikcevic

Aleksandra Nikčević

Aleksandra Nikčević je rođena 15.07. 1992. godine u Nikšiću.
Završila je osnovnu školu “Ratko Žarić” I gimnaziju “Stojan Cerović” u Nikšiću 2011. godine, nakon čega je upisala odsijek za psihologiju na filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Osnovne studije je završila 2016. Godine i upisuje specijalističke studije.
Tokom studija je bila predstavnik studenata psihologije od 2012. do 2014. godine i izdejstvovala opstanak jedinog studijskog programa za psihologiju na univerzitetu Crne Gore koji je bio pred gašenjem. 2013. godine osnovala je NVO Udruženje mladih psihologa Crne Gore “ViRTUS”, kao i kancelariju za regionalnu saradnju studenata psihologije sa kolegama iz drugih država.
2016. godine je odradila pripravnički staž u NVO “LGBT Progres” na poziciji psiholog – savjetnik i saradnik na projektima. Koautor je studije i analize slučajeva “Nasilje nad LGBT osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori- primjeri iz prakse”.
U oktobru 2017. godine edukovala se za primjenu i interpretaciju PAI inventara.
U period od februara do decembra 2018. volontirala je u Udruženju Roditelji na poziciji savjetnice na SOS liniji.
Početkom 2018. godine upisuje psihoterapijski pravac OLI metod, odnosno psihodinamsku i integrativnu psihoterapiju gdje je savjetnik u edukaciji.
U septembru 2018. godine postala je član istraživačkog tima CeMI-ja kao saradnik na projektima.
U januaru 2019. započela je edukaciju za trenera Forum teatra za djecu i mlade u sukobu sa zakonom koje organizuje Udruženje Impuls iz Beograda.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?