Biografije – Ana Mugoša

Ana Mugosa

Ana Mugoša

Ana Mugoša je rodjena 02. Marta 1996. godine, u Podgorici. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu je završila u Podgorici. Dobila je sertifikate u Engleskoj školi jezika ” Frances King” u Londonu, kao i svih 9 nivoa engleskog jezika u centru za strane jezike, Oxford, u Podgorici. Ana je student pravnog fakulteta Univerziteta Donja Gorica.Trenutno je na trećoj godini studija.
Bila je volonter u Centru za monitoring i istraživanje, takodje je učestvovala na predsjedničkim i lokalnim izborima u 12 opština. Učestvovala je kao asistent u monitoringu sudjenja, CATI istraživanje “Vršnjačko nasilje” i “Povjerenje gradjana u medije” , kao i u organizaciji obuke za vršnjače edukatore.
Tečno govori engleski i ima osnovno znanje iz španskog jezika.

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?