Biografije – Nevena Kovačević

NevenaKovacevic

Nevena Kovačević

Nevena Kovačević je rođena 01.04.1992 godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završila je u Resursnom centru za djecu i mlade u Podgorici kao nosilac diplome Luča. Osnovne studije je završila 2016. godine na fakultetu Političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 9,46. Specijalističke studije je završila 2017 godine. Diplomirala je na temi “Programski formati na javnim i Komercijalnim emiterima”studija slučaja: Radio Crne Gore VS RADIO antena M”, na studijskom programu Novinarstvo sa prosječnom ocjenom 9,77.

Trenutno je na Magistarskim studijama, na studijskom programu Politikologija. Tokom Osnovnih studija pohađala je prakse u nekoliko crnogorskih medija.
Učestovala je u različitim obukama i projektima koji su vezani za ljudska prava i prava osoba sa invaliditetom.

Od maja do novembra 2017. godine radila je u Savezu slijepih Crne Gore, na poziciji administratorke portala.
Od januara 2018. godine obavlja pripravnički staž u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI).

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?