(Montenegrin) Ponedjeljak, 29. maj – Pres konferencija povodom predstavljanja istraživanja javnog mnjenja o percepciji građana o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore i njegovih organa

©2018 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?