Shop

Politika borbe protiv korupcije u obrazovanju – efekti primjene postojeće i preporuke za donošenje nove

DOWNLOAD

Product Description

Za Crnu Goru, korupcija predstavlja jednu od najvećih prepreka razvoju i napredovanju na putu evroatlantskih
integracija. Prisustvo korupcije u obrazovnim ustanovama, sem što nanosi neposrednu ekonomsku štetu građanima i državi, utiče na stvaranje štetnih obrazaca ponašanja među mladim generacijama i na taj način stvara uslove za održavanje i samoreprodukciju korupcije. Iz ovog razloga, sem mjera za suzbijanje korupcije, neophodno je spriječiti da buduće generacije prihvate korupciju kao normalan obrazac ponašanja, a to zahtijeva angažovanje učenika, roditelja, građana, nastavnog i administrativnog osoblja u obrazovnim institucijama, resornog ministarstva i Vlade.
Ciljevi ove studije su:
a) da identifikuje oblasti rizika za postojanje korupcije u crnogorskim obrazovnim ustanovama i
ustanovama studentskog i đačkog standarda;
b) ispita efektivnost praktične politike koja je do sada bila primjenjivana u borbi protiv korupcije
u obrazovanju;
c) da predstavi alternativne, koje se već koriste u zemljama EU i u okruženju i
d) predloži novu, efektivniju praktičnu politiku.
Studija će ispitati efektivnost Akcionog plana Ministarstva prosvjete i nauke za borbu protiv korupcije u
obrazovanju i predložiti izmjene u cilju njegovog poboljšanja. U cilju identifikovanja oblasti rizika za postojanje
korupcije u crnogorskim obrazovnim ustanovama, koristićemo nalaze istraživanja javnog mnjenja, nalaze dobijene
sprovođenjem dubinskih intervjua i fokus grupa sa pripadnicima zainteresovanih strana, podacima dobijenim na
bazi podnijetih zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, zatim podacima o broju prijava korupcije nadležni
organima i člancima u medijima o korupciji u obrazovanju.
Problem koji se najčešće javlja u istraživanjima koja se bave korupcijom je nemogućnost da se kvantitativno izrazi nivo korupcije, zbog nedostatka informacija. Ostali problemi su vezani za zatvorenost obrazovnih institucija i relativnu nezainteresovanost medija za datu temu.

Studija će biti struktuirana u 4 poglavlja.
Prvo poglavlje će se detaljnije baviti problemom korupcije u obrazovanju, njenim uzrocima, posljedicama i mjestom koje ovaj problem zauzima u političko-socijalnom kontekstu Crne Gore. Ovaj dio će sadržati klasifikaciju vrsta i oblika u kojima se korupcija pojavljuje u obrazovanju .
Drugo poglavlje će sadržati analizu izloženosti korupciji crnogorskih obrazovnih ustanova, i analizu trenutnih izazova u njima. Biće prikazane i analizirane mjere koje su se do sada koristile za suzbijanje ovog problema.
U trećem poglavlju biće izložene različite praktične politike za suzbijanje korupcije u obrazovanju, uključujući
i postojeći Akcioni plan Ministarstva prosvjete i nauke, prijedlog CEMI-ja, kao i postojeće prakse u zemljama EU
i zemljama u okruženju. Cilj dijela studije je da se u njemu, objektivno upoređujući i procjenjujući sve ponuđene
alternative, odabere najbolja primjenjiva u datim okolnostima.
Četvrto poglavlje će sadržati zaključke istraživanja i preporuke izgrađene na osnovu prikupljenih podataka.

Category:

©2020 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?