Shop

Stavovi građana o pravosudnom sistemu u Crnoj Gori – istraživanje

DOWNLOAD

Product Description

Cilj projekta „Monitoring reforme pravosuđa“ je da poveća učešće civilnog društva u podršci procesu reforme pravosuđa, konkretno u primjeni Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 i Akcionog plana za reformu pravosuđa 2014-2016, doprinoseći tako napretku Crne Gore u procesu približavanja EU koji se odnosi na poglavlja 23 i 24.
NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i NVO Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA), koja je nosilac projekta, sprovodiće ovaj projekat do kraja septembra ove godine.
Projekat se realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program pretpristupne pomoći IPA 2013 i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.
Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je kao aktivnost u okviru projekta u toku marta 2016. godine na uzorku od 1018 ispitanika – punoljetnih građana Crne Gore.

Category:

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?