O projektu

U saradnji sa Centrom za monitoring i NVO Bonum iz Pljevalja, Juventas je u februaru 2011. godine započeo realizaciju projekta ”Evropske vrijednosti za mlade” koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Projekat je sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. Projekat je realizovan u periodu od 15. januara do 15. maja 2011. godine.

Ciljevi ovog projekta su povećanje doprinosa civilnog sektora koji radi sa mladim ljudima u procesu evropskih integracija, kao i doprinos promociji procesa evropskih integracija među mladima u Crnoj Gori.

Ciljne grupe su: srednjoškolci, studenti, roditelji, omladinske i nevladine organizacije za mlade, građani Crne Gore, dok su krajnji korisnici: mladi ljudi, srednje škole i univerziteti, roditelji, omladinske i nevladine organizacije za mlade, građani.

Implementacijom planiranih aktivnosti u okviru projekta očekuju se sljedeći rezultati:

1. Podignuta svijest mladih ljudi u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija
2. Poboljšani uslovi za aktivno učešće mladih u društvu
3. Aktivno znanje učenika srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija
4. Poboljšani kapaciteti studentskih i omladinskih organizacija na poljima istraživanja i analiza sprovodjenja praktičnih javnih politika
5. Veći nivo informisanosti mladih u Crnoj Gori o mogućnostima za mobilnost mladih

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?