Neregularnosti i nepravilnosti izbornog postupka

Nepravilnosti i neregularnosti zabilježene do 17 sati

U peridu od 14 do 17 sati, u sjevernoj regiji uočene su neregularnosti na biračkim mjestima u Beranama (b.m. 20), Plavu (b.m. 16) i Rožajama (b.m. 15), gdje je povrijeđen princip glasanja na način što su glasači javno kazali za koga su glasali, a birački odbor nije proglasio listiće nevažećim. Takođe, na biračkom mjestu u Beranama (b.m 66) i Bijelom Polju (b.m. 2) posmatrači su uočili propagandni material na deset metara od ulaza u biračko mjesto i na samom ulazu u biračko mjesto.
Centar za monitoring – CEMI povodom pojave anketiranja birača neposredno u okolini biračkih mjesta, a na osnovu informacija dobijenih od strane posmatrača, kao i velikog broja građana, smatra da navedena procedura predstavlja povredu izborne procedure i tajnosti glasanja. Prema riječima Dedovića, organizovano anketiranje, predstavlja svojevrsnu vrstu uznemiravanja birača i članova organa izborne administracije i pozivaju državnu izbornu komisiju i opštinske izborne komisije da spriječe dalje anketiranje građana na biračkim mjestima i u krugu od 50 metara od biračkog mjesta, jer će se u suprotnom ozbiljno narušiti demokratičnost izbornog proces. Takođe, iz CEMI-ja, najavljuju da će podnijeti PRIGOVOR Državnoj i opštinskim izbornim komisijama sa predlogom da se zbog osnova iz čl. 72 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika poništi proces glasanja na biračkim mjestima br. 11 i 12 u Kotoru, br. 6C i 67 u Podgorici i br. 52 u Baru zbog prisustva i zadržavanja anketara neposredno na ulazu u biračka mjesta.

Nepravilnosti i neregularnosti zabilježene do 13 sati

U periodu od 10 do 12 sati, intenzivnija je pojava nepravilnosti i neregularnosti.
U Bijelom Polju 12 lica na izdržavanju krivičnih sankcija stupilo u štrajk glađu, jer im nije omogućeno da realizuju svoje biračko pravo. Takođe, na biračkom mjestu broj 30 u Kolašinu došlo je do fizičkog obračuna predsjednika biračkog odbora sa nepoznatim licem, neposredno, na biračkom mjestu. U Beranama je, na biračkom mjestu broj 52, povrijeđen princip tajnosti glasanja, na način što su glasači javno kazali za koga su glasali pri čemu birački odbori nijesu proglasiili listiće nevažećim
Kada je u pitanju primorska regija, na biračkim mjestim pod brojem 11 i 12 u Opštini Kotor primijećeno je prisustvo lica koja anketiraju glasače neposredno po izlasku iz biračkih mjesta, a u Herceg Novom, na jednom biračkom mjestu, jedno lice glasalo je bez dokazivanja identiteta neposrednim uvidom u lične isprave lica.
Na biračkim mjestima 8A i 9B u Podgorici zabilježeno je da su birački odbori odobravali glasanje iako je utvrdjeno postojanje nevidljivog mastila na prstima glasača, dok, na biračkom mjestu 4B, lice kome je nevidljivo mastilo greškom naneseno na biračkom 4A, nije moglo ostvariti svoje biračko pravo na svom biračkom mjestu. Na biračkom mjestu 106B, takođe u Podgorici, 3 lica su svoje biračko pravo iskoristili po dva puta. Ova činjenica je unijeta u zapisnik biračkog odbora.

Nepravilnosti i neregularnosti zabilježene do 11 sati

Izborni proces na biralištima koja nijesu bila otvorena od 7 časova se nastavio.
Na biračkom mjestu 61 u Bijelom Polju glasanje je bilo prviremeno obustavljeno, po odluci članova biračkog odbora, jer su se u neposrednoj okolini biračkog mjesta okupili aktivisti jedne od izbornih lista.
CEMI –jevi posmatrači uočili su nepravilnost je na biračkom mjestu broj 9 u Budvi , gdje je bio rasut propagandni material nedaleko od ulaza na biračko mjesto.
Kao slučaj teže povrede tajnosti glasanja navodi se situacija sa biračkog mjesta broj 25 u Kolašinu, gdje je povrijeđen princip tajnosti glasanja na način što je u kabinu za glasanje zajedno sa biračem ušao i predsjednik biračkog odbora.
Na nekoliko biračkih mjesta CEMI-jevim posmatračima nije obezbijeđen pristup biračkom mjestu, ali kroz uspješnu komunikaciju CEMI-ja i opštinskih izbornih komisija ovaj problem prevazidjen.

Nepravilnosti i neregularnosti zabilježene do 9 sati

Dva biračka mjesta nisu otvorena u 7:00 časova u skladu sa čl 70 Zakona o izboru odbornika i poslanika i to jedno u Ulcinju, a jedno u Pljevljima.
Prema Riječima Dedovića, više neregularnosti zabilježeno je u Podgorici, gdje se kao slučaj teže povrede tajnosti glasanja navodi slučaj na biračkom mjestu 117 na kome lice glasno kazalo za koga će glasati. Nakon toga, jedan od opunomoćenih predstavnika političke partije na tom biračkom mjestu je – pocijepao glasački listić – koji je nakon toga stavljen u glasačku kutiju. Na ovaj način je i drastično povrijeđena procedura proglašenja glasačkog listića nevažećim. Zbog velikih proceduralnih propusta, CEMI smatra da na ovom biračkom mjestu glasanje treba poništi i ponoviti.
Takođe, Dedović navodi da na nekoliko biračkih mjesta CEMI-jevim posmatračima nije obezbijeđen pristup biračkom mjestu, ali kroz uspješnu komunikaciju CEMI-ja i opštinskih izbornih komisija ovaj problem prevazidjen.
Cemi će sa sledećim informacijama o izlaznosti i toku izbornog postupka obratiti u 12časova, a prve preliminarne rezultate saopštiće oko 21.00 časova.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?