Održan prvi trening u okviru projekta “Besplatna pravna pomoć za marginalizovane grupe”

Prvi u nizu treninga u okviru projekta “Besplatna pravna pomoć za marginalizovane grupe”, koji je podržan od strane EU, u okviru EIDHR instrumenta, a posredstvom Delegacije Evropske unije, kancelarije u Crnoj Gori, održan je u Budvi na teme pisanja efektivnih prijedloga javnih politika i kreiranja istraživanja. Trening je trajao 3 radna dana, a okupio je, kako učesnike iz partnerskih organizacija samog projekta (CEMI, HELP, Adria, Bonum), tako i predstavnike najvećih organizacija civilnog društva Crne Gore, koje zastupaju prava određenih marginalizovanih grupa (SŽK, UMHCG, SOS Nk, Pravni centar…).

Pored domaćih trenera Zlatka Vujovića i Branke Todorović, jedan dio treninga, koji se ticao dizajna i metoda istraživanja, držala je Gđa. Anka Kekez Koštro, asistent sa zagrebačkog fakulteta političkih nauka. Cilj treninga bio je da se učesnici upoznaju sa načinima istraživanja i javnog zastupanja na osnovu činjenica, kako bi na što kvalitetniji način pristupili implementaciji ostalih aktivnosti na projektu, a posebno javnom zagovaranju za kvalitetnije sprovođenje zakona o BPP, većim pravima svojih korisnika kao i eventualnim izmjenama datog zakona.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?