Održan prvi dio treninga za Asocijaciju Integriteta

U okviru projekta “Studentska etička inicijativa“, koji realizuje grupa studenata, uz saradnju Centra za monitoring i istraživanja i Centra za građansko obrazovanje, osnovana je Asocijacija Integriteta od predstavnika fakulteta UCG iz Podgorice, Nikšića i Kotora, čiji će članovi biti zaduženi za strateško promovisanje borbe protiv akademske prevare na fakultetima.

U toku tročasovnog treninga, članovi Asocijacije Integriteta su imali priliku da čuju osnovne teorijske pojmove vezane za korupciju u obrazovanju, akademsku prevaru i strateško planiranje. Sljedeći trening, koji će biti orijentisan na tehnike pisanja prijedloga praktične javne politike, biće organizovan u prostorijama Centra za monitoring i istraživanja u četvrtak 22. novembra 2012.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?