Održan trening na temu “Strateški pristup javnom zagovaranju i lobiranju kao jednoj od metoda djelovanja u odnosima i komunikaciji sa javnošću”

Centar za monitoring CeMI je, u partnerstvu sa Međunarodnom mrežom pomoći – IAN iz Beograda, održao četvrti po redu trening za članove Koalicije za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Koalicija je formirana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika  Koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti“, a čine je devet organizacija iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Projekat je finansijski podržan od strane  Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske Komisije u Podgorici.
U cilju jačanja kapaciteta Koalicije, uspješno su održana četiri treninga za predstavnike te Koalicije i to na temu pisanja i pripreme prijedloga EU projekata, zastupanja zasnovanog na činjenicama, pisanja efektifnih prijedloga praktičnih politika. Posljednji trening održan je na Jahorini u periodu od 01. juna do 04. juna 2010. godine na temu “Strateški pristup javnom zagovaranju i lobiranju kao jednoj od metoda djelovanja u odnosima i komunikaciji sa javnošću”.

Ovaj uspješno realizovani trening, imao je za cilj da uvede učesnike u proces strateškog planiranja i lobiranja, kao i da ih upozna sa tehnikama efikasnog javnog zagovaranja. Tokom treninga učesnici su imali mogućnost da se kroz nekoliko vježbi bolje upoznaju sa načinom izdgradnje potrebnih kapaciteta za lobiranje i javno zagovaranje, kao i sa identifikacijom medijskih partnera i različitih vrsta javnosti ikomunikacije sa javnošću.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?