Održana dvodnevna radionica „Uspostavljanje efikasnog mehanizma prevencije torture u Crnoj Gori“

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda“, podržanog od strane EU, održana je dvodnevna radionica „Uspostavljanje efikasnog mehanizma prevencije torture u Crnoj Gori“ za predstavnike kancelarije Zaštitnika.

Predavači na radionici su bili eksperti iz Asocijacije za prevenciju torture iz Ženeve, g-đa Audrey Olivier i g-đa Tanya Norton. Cilj radionice je bila edukacija članova kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o Nacionalnom mehanizmu prevencije (NPM), kako bi se adekvatno pripremili za ovu ulogu, koja će im uskoro biti stavljena u nadležnost novim Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?