Uspješno realizovan trening „Pisanje EU projekata“

Centar za monitoring (CEMI) je u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti” realizuje niz treninga koji imaju za cilj da doprinesu jačanju zastupanja i nadzornih funkcija organizacija civilnog društva  u Crnoj Gori. Projekat je finansiran od straneDelegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, dok su partneri na projektu  Omladinski kulturni centar Juventas,  Društvo za borbu protiv side Crne Gore- Cazas, Međunarodna mreža pomoći – IAN (Srbija), kao i Asocijacija za  seksualno i reproduktivno zdravlje XY (Bosna i Hercegovina).
Poseban cilj ovog projekta predstavlja i razvoj kapaciteta za kreiranje javnih politika Koalicije za društvene promjene i njenih članova za zastupanje zasnovano na činjenicama u okviru Strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti Crne Gore (SSSSI, 2007).
Prvi trening je održan na temu „Pisanje EU projekata“, i održao se u PR Centru u Podgorici od 26-28. januara 2010. godine. Pored Centra za monitoring kao organizatora, treningu je prisustvovalo 9 nevladinih organizacija koje se bave poljima koja čine Strategiju za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti (zdravlje, obrazovanje, tržište rada, socijalna i dječija zaštita), među kojima su Centar za građansko obrazovanje (CGO), Pedagoški centar Crne Gore, Fondacija za stipendiranje Roma i socijalnu inkluziju, Crnogorsko društvo za borbu protiv raka, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Sunčev zrak“, Društvo za borbu protiv side Crne Gore Cazas i OKC  Juventas. Predavači ovog trodnevnog treninga bili su Biljana Zeković i Zlatko Vujović, koji su kroz intenezivna predavanja i vježbe omogućili učesnicima da savladaju projektni ciklus pisanja EU projekata. Takođe, učesnici su imali priliku da se pripreme za pisanje studija praktične politike koje  će obuhvatiti problematiku sve četiri oblasti Strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?