Završen II dan Nacionalne konferencije “Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti: Ciljevi i efekti”

U prostorijama  PR Centra, Bulevar Josipa Broza 23A (ulaz sa dvorišne strane, I sprat), danas (04.02.2011.) je završen 2. dan Nacionalne konferencije “Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti: ciljevi i efekti“.
Na konferenciji su predstavljene studije javnih politika “Od integrativnog do inkluzivnog obrazovanja: u korak sa potrebama” i “Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma u Crnoj Gori”. U okviru predstavljanja studija učesnici su imali priliku da razmijene mišljenja o inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori – pristup nadležnih institucija, kao i o značaju ranog otkrivanja i prevencije kolorektalnog karcinoma.

Uvodne riječi su imali:

Zlatko Vujović, Predsjednik UO CEMI
Vesna Vučurović, Ministarstvo prosvjete i sporta
Mina Brajović, Šef kancelarije WHO za Crnu Goru.

Panel iz oblasti obrazovanja

Panel o prevenciji kolorektalnog karcinoma

Ovdje možete preuzeti studije i brifove koji su predstavljeni na konferenciji.

Studija javne politike: “Od integrativnog do inkluzivnog obrazovanja: u korak sa potrebama”

Studija javne politike: “Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma u Crnoj Gori”

Brif: “Od integrativnog do inkluzivnog obrazovanja: u korak sa potrebama”

Brif: “Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma u Crnoj Gori”

Panel iz oblasti obrazovanja

 

U toku drugog dana  Nacionalne konferencije „Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti“ predstavljena je studija javne praktične politike  iz oblsati obrazovanja „Od integrativnog do inkluzivnog obrazovanja: u korak sa potrebama“.  Ovu studiju je pisao istraživački tim  Koalicije za društvene promjene, sastavljen od tri organizacije: Pedagoški centar, Centar za monitoring i  Centar za građansko obrazovanje.Na panelu su govorile predstavnice Ministarstva prosvjete i sporta, Ministarstva rada i socijanog staranja i Zavoda za školstvo, kao i autori studija.

Istraživački tim je govorio o prepoznatim problemima u procesu uvođenja koncepta inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori, od kojih su najznačajniji: neadekvatan vremenski okvir u kojem Komisije za usmjeravjanje donese odluku o usmjeravanju djece u određeni obrazovni program, nedovoljna edukovanost nastavnog kadra koji radi sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, nepravilnosti  uočene u izradi individualnog razvojno-obrazovnog plana, fizičke i socijalne barijere. Takođe su predstavljene konkretne mjere za rješavanje ovih problema, bazirane na regionalnim i iskustvima iz regiona.

Predstavnici institucija su dali pregled već preduzetih aktivnosti u ovoj oblasti i istakli potrebu dalje saradnje i dijaloga sa civilnim sektorom u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Panel o prevenciji kolorektalnog karcinoma

Šef kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Mina Brajović je ukazala na značaj prevencije i ranog otkrivanja hroničnih nezaraznih bolesti, koji uzrokuju 75% svih umiranja u Crnoj Gori, a u koje se ubrajaju i maligna oboljenja. Predstavnici Ministarstva zdravlja i Doma zdravlja Danilovgrad, koji su uzeli učešća u panel diskusijama, predstavili su aktivnosti koje su sprovedene od strane zdravstvenih institucija u Crnoj Gori, od značaja za prevenciju i rano otkrivanje raka debelog crijeva i naglasili zadovoljstvo preporukama iznijetim u studiji. Prepoznajući kvalitet projekta, kao i zajednički interes vladinog i nevladinog sektora ka očuvanju i unaprijeđenju zdravlja građana Crne Gore, predloženo je uspostavljanje saradnje između Ministarstva zdravlja i Centra za Monitoring, u smislu izrade planiranog Nacionalnog programa za prevenciju i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?