Održan drugi trening u okviru projekta “Besplatna pravna pomoć za marginalizovane grupe”

Drugi trening u okviru projekta “Besplatna pravna pomoć za marginalizovane grupe”, koji je podržan od strane EU, u okviru EIDHR instrumenta, a posredstvom Delegacije Evropske unije, kancelarije u Crnoj Gori, održan je u hotelu “Ruža vjetrova”, u Dobrim vodama, na temu dodjele besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama. Trening je trajao 5 radnih dana, a okupio je, kako učesnike iz partnerskih organizacija samog projekta (CEMI, HELP, Adria, Bonum), tako i predstavnike najznačajnijih organizacija civilnog društva Crne Gore, koje zastupaju prava određenih marginalizovanih grupa ili pružaju pravnu pomoć istim (SŽK, UMHCG, Juventas, Pravni centar…). Cilj treninga bio je da se učesnici upoznaju sa osnovama besplatne pravne pomoći, kako bi na što kvalitetniji način pristupili implementaciji ostalih aktivnosti na projektu, a posebno konkretnom pružanju pravne pomoći svojim korisnicima i promociji zakona o BPP i nakon završetka projekta.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju, kako sa teorijskim i zakonodavnim okvirom besplatne pravne pomoći, tako i sa praktičnim dijelom rada sa marginalizovanim grupama čija su prava ugrožena, od strane predstavnika organizacije civilnog društva iz Crne Gore i regiona. Predavači koji predstavljaju pravosudni sistem CG su bili Nataša Radonjić i Merima Baković ispred Ministarstva pravde, kao i Alija Musličić ispred kancelarije za BPP Osnovnog suda u Baru, dok su predavači u ime civilnog sektora bili: Boško Nenezić ispred CEMI-ja i Dalibor Jošović u ime Pravnog centra, a svi ostali predstavnici domaćih organizacija su imali prostora da predstave svoja iskustva u ovoj oblasti. Takođe, predavači na treningu su bili i advokatice Katarina Golubović i Snežana Mićanović, a gđa. Golubović je predstavljala organizaciju iz Srbije  – YUCOM (Komitet pravnika za ljudska prava), koja nas je upoznala sa glavnim aspektima rada svoje organizacije u toku osmogodišnjeg iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći, dok je gđica Mićanović kao domaći advokat predstavila projekat pružanja BPP korisnicima droga i saradnju sa CEMI-jem i Juventasom na tom polju.

Jedan dan treninga je posvećen kreiranju neformalne mreže NVO-a iz Crne Gore, koja bi se bavila zajedničkim radom na pružanju besplatne pravne pomoći najugroženijima, kao i budućim zajedničkim projektima. Uz pomoć Ane Novaković, izvršne direktorke CRNVO-a kao fasilitatorke, urađen je nacrt akta o osnivanju mreže, a uskoro će biti organozovano javno potpisivanje akta, koje će označiti i početak rada na konkretnom pružanju pravne pomoći marginalizovanim grupama.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?