Održan okrugli sto,,Studentska etika: mit ili stvarnost”

Okrugli sto na  temu ,,Studentska etika: mit ili stvarnost” održan je 29. maja 2013. godine, u prostorijama PR Centra.

Okrugli sto je jedna od aktivnosti u okviru projekta ,,Studentska etička inicijativa” koji CeMI realizuje u saradnji sa Asocijacijom integriteta, neformalnom grupom studenata i studentkinja Univerziteta Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte. Osnovni cilj ovog projekta je da podstakne i intezivira borbu protiv akademske prevare na UCG, te da promoviše studentski integritet.

U okviru projekta je izrađen sažeti prijedlog mjera (policy brief) za suzbijajanje različitih oblika akademske prevare na UCG, kao i Strategija za promovisanje integriteta studenata.  Oba dokumenta, koja su zasnovana na terenskom istraživanju rađenom na reprezentativnom uzorku od 800 studenata na svim univerzitetskim jedinicama, nalazima dobijenim kroz rad sa fokus grupama i komparativnom pregledu prakse drugih univerziteta prezentovana su na okruglom stolu.

Okruglom stolu su prisustvovali  predstavnici Ministarstva prosvjete i sporta, Rektorata UCG, dekana i prodekana univerzitetskih jedinica, studenata i studentskih organizacija, oganizacija civilnog društva.

Panelisti na okruglom stolu su bili: Ana Selić, direktorica Odjeljenja za istraživanje javnih politika u CeMI-ju, Ivana Međedović, PR Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore, Ivana Bogojević, koordinatorka projekta ,,Studentska etička inicijativa”, Dubravka Popović, Marija Janković i Ivana Došljak, članice Asocijacije integriteta i Miloš Pavićević, zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta.

Rezultati istraživanja (PDF format)

 

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?