Održana II Nacionalna konferencija ,,Efekti anti-korupcijskih politika u Crnoj Gori 2012/2013 – prijedlozi za njihovo unaprjeđenje”

Nacionalna konferencija „Efekti anti-korupcijskih politika u Crnoj Gori 2012/2013– prijedlozi za njihovo unaprjeđenje“ održana je 27. septembra 2013. godine u prostorijama PR Centra u Podgorici.

Na Nacionalnoj konferenciji  predstavljen je drugi godišnji izvještaj  ,,Analiza efekata anti-korupcijskih politika u Crnoj Gori i prijedlozi za njihovo unaprjeđenje’’ koji predstavlja vrijedan zbir rezultata kvalitativnog istraživanja o efektima preduzetih mjera za smanjivanje korupcije u Crnoj Gori. Ovo istraživanje, kao i sama konferencija, su podržani od Fondacije za otvoreno društvo- Think Tank Fund-a iz Budimpešte.

Konferenciju je otvorio gospodin Duško Marković, potpredsjednik Vlade Crne Gore i predsjednik Nacionalne komisije za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i mr Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI-ja.

Rasprava je tekla u tri panela, na kojima su govorili predstavnici CeMI-ja i državnih institucija zaduženih za borbu protiv korupcije u oblastima finansiranja političkih partija, sprječavanja sukoba interesa, kontrolnih mehanizama Skupštine, javnih finansija, javnih nabavki, državne imovine, tržišta kapitala, slobodnog pristupa informacijama, zaštite zviždača i prevencije korupcije.

U okviru konferencije date su brojne preporuke za unaprjeđenje antikorupcijskih politika u oblasti politike, ekonomije i jačanja integriteta i transparentnosti institucija, takođe se vodila diskusija o predstojećem osnivanju Agencije za borbu protiv korupcije koje je, nakon dugogodišnjeg zagovaranja CeMI-ja, planirano Akcionim planom za poglavlje 23. Učesnici konferencije su govorili o potrebi definisanja nadležnosti ove institucije i o njenoj budućoj poziciciji u institucionalnom okviru.

Ovogodišnji Izvještaj ,,Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori – prijedlozi za unaprjeđenje’’ dobio je pozitivne ocjene od strane svih učesnika, a date preporuke su prepoznate kao konstruktivne u daljim naporima relevantnih institucija koje su nadležne za borbu protiv korupcije.

Među preporukama koje se odnose na borbu protiv političke korupcije se posebno ističe potreba za snažnim i nezavisnim institucionalnim okvirom, sa adekvatnim kapacitetima za primjenu zakona; kao i usvajanje zakona zasnovanih na međunarodnim standardima i njihova dosljedna implementacija. U oblasti ekonomske korupcije potrebno je unaprjeđenje transparentnosti i efikasnosti u procesima kreiranja, upravljanja i kontrole budžeta, kao i poboljšanje koordinacije rada institucija i dijeljenje  informacija.

Konačno, u borbi protiv korupcije na svim nivoima potrebna je jaka politička volja, depolitizacija javne administracije koja se bavi sprovođenjem antikorupcijskih politika, kako bismo imali vidljive, kvalitativne rezultate na polju borbe protiv korupcije.

Studija: “Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2012/2013 – Prijedlozi za unaprjeđenje”  

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?