Održana press konferencija povodom formalnog osnivanje mreže za BPP “LigalAidNet”

Press konferencija povodom formalnog osnivanja mreže nevladinih organizaciija za pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama i predstavljanja aktivnosti u okviru projekta „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“, podržanog od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, održana je 29. novebra 2013, u prostorijama PR centra u Podgorici.

Na press konferenciji su govorili Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja u CeMI-ju, Branka Lakočević, pomoćnica ministra za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marina Vujačić, izvršna direktorica – UMHCG, Tijana Žegura, program koordinator  –  Juventas i Nikoleta Tomović,  izvršna direktorica – CeMI. Od strane učesnika koferencije, predstavljena je Mreža za pružanje besplatne pravne pomoći „LegalAidNet“, kao i sprovedene aktivnosti na projektu „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“. Na press konferenciji su predstavljeni i nalazi istraživanja javnog mijenja o pravu na besplatnu pravnu pomoć.  Jedan od posebnih razloga organizovanja press konferencije bio je i informisanje pripadnika svih marginalizovanih grupa o mogućnostima koje im pruža Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i Mreža za pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama „LegalAidNet“.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?