Sjednica Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Na inicijativu CeMI-a, sjutra 20. novembra sa početkom u 10 h, održaće se XI tematska sjednica Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na sjednici će, pored prijedloga VI izvještaja o realizaciji mjera iz Inoviranog akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, biti posebno razmatrani rezultati borbe protiv korupcije u zdravstvenom sektoru.

Inicirajući zakazivanje ove sjednice, CeMI je Nacionalnoj komisiji dostavio studiju praktične politike:  „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ koju je CeMI izradio u okviru projekta „Borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, realizovanog uz podršku Ambasade SR Njemačke. U studiji je analizirana djelotvornost do sada sprovedenih antikorupcijskih politika u zdravstvenom sektoru, identifikovana rizična područja za pojavu korupcije u ovoj oblasti, te predložene mjere za unaprjeđenje postojećeg stanja.  Ključni nalazi izneseni u studiji poslužiće kao osnov sjutrašnje rasprave o efektima borbe za suzbijanje korupcije u oblasti zdravstva.

Na prijedlog CeMI-a, sjednici su pozvani da prisustvuju ministar zdravlja u Vladi Crne Gore prof.dr Miodrag Radunović i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenan Hrapović.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?