Najava okruglog stola o administrativnoj istrazi

Centar za monitoring i istraživanje CeMI, u okviru projekta „Jačanje think tank kapaciteta u borbi protiv korupcije“ finansiranog od strane Think Tank Fund-a iz Budimpešte Okrugli sto „Snažna ovlašćenja administrativne istrage kao preduslov za bolje rezultate u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori“. 

Na Okruglom stolu biće predstavljena studija praktične javne politike o dometima administrativne istrage u Crnoj Gori i potrebi za njenim jačanjem u oblasti borbe protiv korupcije.  Ova studija je obuhvatila analizu ovlašćenja institucija koje se trenutno bave borbom protiv korupcije u Crnoj Gori, a čije će nadležnosti u potpunosti, ili dijelom preći u nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije; analizu primjera dobre prakse, kao i konkretne preporuke za jačanje ovlašćenja buduće Agencije za borbu protiv korupcije.

Na okruglom stolu će govoriti predstavnici CeMI-ja i predstavnici institucija relevantnih za borbu protiv korupcije. Okrugli sto će se održati u srijedu, 18. decembra 2013. godine u PR Centru, sa početkom u 10:00h.  

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?