Održan pripremni sastanak istraživačkog tima

U okviru projekta „Balkanska komparativna studija izbora – Uticaj personalnog glasanja na unutarpartijsku demokratiju“ CeMI je 13/14. septembra, u Podgorici, organizovao pripremni sastanak istraživača angažovanih na projektu.

Projekat „Balkanska komparativna studija izbora – Uticaj personalnog glasanja na unutarpartijsku demokratiju“ realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI u saradnji sa partnerima Fakultetom političkih nauka u Beogradu, i kosovskim think-tankom KIPRED. U projekat su takođe uključeni eksperti i istraživači iz Bosne i Hercegovine. Projekat se realizuje u okviru Regionalnog istraživačkog programa za Zapadni Balkan „Regional Research Promotion Programme“ – RRPP, finansiranog od strane Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju, a koji se sprovodi od strane Univerziteta Friburg.

Na pripremnom sastanku su razmatrane planirane aktivnosti, te usvojen detaljan akcioni plan do kraja realizacije projekta. Akcenat u radu je dat razmatranju metodologije istraživanja i načinima prikupljanja podataka.

Posebna pažnja je posvećena sprovođenju nacionalnih istraživanja u okviru globalnog projekta “Komparativna studija kandidata za poslanike (Comparative Candidate Study)”. CCS je na prijedlog nacionalnih timova imenovao nacionalne direktore istraživanja. Za BiH Amera Osmića, Srbiju Dušana Spasojevića, Kosovo Alberta Krasnićia i Crnu Goru Zlatka Vujovića.

Na pripremnom sastanku su detaljno precizirane obaveze nacionalnih timova i pojedinih članova u njima za naredni period.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?