Održan Okrugli sto na temu plagijata

Centar za monitoring i istraživanje, je 29. decembra održao Okrugli sto pod nazivom “Instrumenti borbe protiv akademske prevare”, organizovan u okviru projekta “Jačanje Think – Thank kapaciteta u borbi protiv akademske prevare”, podržanog od strane Think Thank Fonda iz Budimpešte.

Na Okruglom stolu predstavljen je sažeti prijedlog praktične politike pod nazivom “Plagijat u Crnoj Gori: Korupcija koju opraštamo?!”, u kojem je u kratkoj formi predstavljen problem plagiranja kao oblika akademske prevare, koji je prema našem istraživanju, veoma rasprostranjen oblik korupcije u društvu. Ovaj Brif sastoji se od pet djelova: opis problema – gdje je odabrana definicija plagiranja koja najviše odgovara akademskom plagiranju, opisa pravnog okvira koji reguliše pitanje plagiranja u Crnoj Gori, analize stanja u Crnoj Gori u pogledu borbe protiv plagiranja akademskih radova, primjera dobre prakse u borbi protiv plagiranja i preporuka za unapijeđenje situacije u ovoj oblasti.

Učesnici Okruglog stola su se složili da je problem plagiranja u našem društvu veoma ozbiljan i da univerziteti nemaju dovoljno volje da prepoznaju i sankcionišu plagiranje naučnih radova. Gospodin Zlatko Vujović je naglasio da glavni problem nije postojanje plagijata već nedostatak volje i hrabrosti da se postupak sprovede do kraja. Gospođa Mubera Kurpejović, Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, objasnila je da novi Zakon o visokom obrazovanju tretira problem plagiranja. Gospođa Ana Selić je predstavila osam preporuka za borbu protiva plagijata. Predsjednik Studenstskog Parlamenta, Miloš Pavićević kao osnovni problem je istakao nedostatak disciplinske komisije koja treba da procijeni da li je student koristio nedozvoljena sredstva tokom ispita.

Brif možete preuzeti OVDJE.  

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?