Održana Treća Nacionalna konferencija „Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori i prijedlozi za unaprjeđenje – Izvještaj za 2013/2014“

U organizaciji Centra za monitoring i istraživanje održana je 09. decembra 2014. godine Treća Nacionalna konferencija pod nazivom „Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori i prijedlozi za unaprjeđenje – Izvještaj za 2013/2014“ na kojoj je predstavljen „Godišnji izvještaj o sprovođenju antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2013/2014“, studija čija je izrada podržana od strane Open Society Foundation  – Think Tank Fund-a iz Budimpešte.

Čast da otvori konferenciju imao je gospodin Clemens Potocki, šef finansijskog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori kao i gospodin Zlatko Vujović, predsjednik UO Centar za Monitoring i istraživanje. U svojstvu panelitsa na prvom panelu pod nazivom „Godišnji pregled rezultata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori“ učestvovali su gospođa Ana Selić, direktorica odjeljenja za istraživanje javnih politika u CeMI-ju, gospodin Stevo Muk, predsjednik UO Institut Alternativa kao i gospođa Maja Karas Bošković predstavnica  Komisije za sprječavanje sukoba interesa. U okviru ovog panela predstavljeni su glavni nalazi Izvještaja koji je obuhvatio tri cjeline: političku korupciju, ekonomsku korupciju i preventivne mehanizme, odnosno integritet i transparentnost. Pored toga, predstavnica Komisije za spriječavanje sukoba interesa govorila je o nedostacima postojećeg i  rješenjima koja su predviđena nacrtom Zakona o spriječavanju sukoba interesa, kao i problemima sa kojima se Komisija susrijeće u svom radu.

Na drugom panelu pod nazivom „Reforma sistema anti-korupcijskih institucija u Crnoj Gori i ispunjavanje preporuka iz Izvještaja o napretku Crne Gore u oblasti borbe protiv korupcije“ u svojstvu paneliste učestvovali su predstavnici civinog sektora u Crnoj Gori gospođa Daliborka Uljarević, Izvršna direktorica CGO, gospođa Ana Novaković, Izvršna direktorica CRNVO kao i gospodin Zlatko Vujović, predsjednik UO Centar za Monitoring i istraživanje. Panelisti su se složili da Zakon o spriječavanju korupcije ne sadrži dovoljano institucionalnih garancija da će se obezbijediti integritet Savjeta agencije za spriječavanje korupcije kao i da će direktor Agencije biti osoba koja će moći potpuno samostalno bez uticaja vlasti da donosi odluke.

U organizaciji Centra za monitoring i istraživanje održana je 09. decembra 2014. godine Treća Nacionalna konferencija pod nazivom „Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori i prijedlozi za unaprjeđenje – Izvještaj za 2013/2014“ na kojoj je predstavljen „Godišnji izvještaj o sprovođenju antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2013/2014“, studija čija je izrada podržana od strane Open Society Foundation  – Think Tank Fund-a iz Budimpešte.

Čast da otvori konferenciju imao je gospodin Clemens Potocki, šef finansijskog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori kao i gospodin Zlatko Vujović, predsjednik UO Centar za Monitoring i istraživanje. U svojstvu panelitsa na prvom panelu pod nazivom „Godišnji pregled rezultata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori“ učestvovali su gospođa Ana Selić, direktorica odjeljenja za istraživanje javnih politika u CeMI-ju, gospodin Stevo Muk, predsjednik UO Institut Alternativa kao i gospođa Maja Karas Bošković predstavnica  Komisije za sprječavanje sukoba interesa. U okviru ovog panela predstavljeni su glavni nalazi Izvještaja koji je obuhvatio tri cjeline: političku korupciju, ekonomsku korupciju i preventivne mehanizme, odnosno integritet i transparentnost. Pored toga, predstavnica Komisije za spriječavanje sukoba interesa govorila je o nedostacima postojećeg i  rješenjima koja su predviđena nacrtom Zakona o spriječavanju sukoba interesa, kao i problemima sa kojima se Komisija susrijeće u svom radu.

Na drugom panelu pod nazivom „Reforma sistema anti-korupcijskih institucija u Crnoj Gori i ispunjavanje preporuka iz Izvještaja o napretku Crne Gore u oblasti borbe protiv korupcije“ u svojstvu paneliste učestvovali su predstavnici civinog sektora u Crnoj Gori gospođa Daliborka Uljarević, Izvršna direktorica CGO, gospođa Ana Novaković, Izvršna direktorica CRNVO kao i gospodin Zlatko Vujović, predsjednik UO Centar za Monitoring i istraživanje. Panelisti su se složili da Zakon o spriječavanju korupcije ne sadrži dovoljano institucionalnih garancija da će se obezbijediti integritet Savjeta agencije za spriječavanje korupcije kao i da će direktor Agencije biti osoba koja će moći potpuno samostalno bez uticaja vlasti da donosi odluke.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?