Unaprjeđenje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u sektoru odbrane

Centar za monitoring i istraživanje uz podršku Kanada fonda (eng. Canada Fund) sprovodi projekat Projekat “Unaprijeđenje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u sektoru odbrane”, u periodu od 1. decembra 2014. godine do 28. februara 2015. godine.

Uprkos činjenici da je Crna Gora napravila značajne napore u borbi protiv korupcije, ona je dalje rasprostranjena i predstavlja ozbiljan problem. Boriti se sa njom je težak zadatak, ali istovremeno preduslov za uspostavljanje povjerenja društva u institucije. Kada je u pitanju sektor odbrane, nedostatak transparentnosti i javne debate u ovoj oblasti  može negativno uticati na implementaciju mjera izgradnje integriteta, te je ključno pitanje na koji način efikasno i uspješno sprovesti inicirane reforme u sektoru odbrane, uz puno poštovanje principa transparentnosti u tom procesu.

Dodatni problem predstavlja ograničen broj nalaza istraživanja javnih politika na polju reforme i borbe protiv korupcije u sektoru odbrane i bezbjednosti, kao i činjenica da do sada nijesu razvijeni adekvatni mehanizmi za umanjivanje korupcije i izgradnju integriteta državnih službenika u odbrani u Crnoj Gori.

U tom smislu, svrha ovog projekta je da doprinese smanjivanju nivoa korupcije i jačanju integriteta državne administracije. Specifična namjera je povećanje nivoa transparentnosti, odgovornosti i integriteta u sektoru odbrane u Crnoj Gori i, u tom cilju, CeMI će sprovesti niz aktivnosti usmjerenih ka postizanju sljedećeg:

1. postavljanje osnova za kreiranje, implementaciju, nadzor i evaluaciju novog Plana integriteta;

2. povećanje nivoa transparentnosti i otvorenosti sektora odbrane prema građanim i civilnom društvu;

3. povećanje nivoa svijesti državnih službenika u sektoru bezbjednosti o integritetu (što će biti postignuto organizacijom četiri jednodnevna treninga o etici i mjerama anti-korupcije za državne službenike).

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?