Nacionalna konferencija na temu unutarstranačke demokratije

Centar za monitoring i istraživanje CeMI organizuje Nacionalnu konferenciju pod nazivom „Uticaj personalnog glasanja na unutarpartijsku demokratiju – slučaj Crna Gora“, u cilju prezentacije istoimene nacionalne studije. Konferencija će biti održana 21. jula 2015. godine, sa početkom u 10 časova.

Nacionalna studija „Uticaj personalnog glasanja na unutarpartijsku demokratiju – slučaj Crna Gora“ predstavlja detaljnu analizu institucionalnog i zakonodavnog okvira, te prakse koja definiše političke prilike u Crnoj Gori kada su u pitanju izbori i unutarstranački procesi. Sastoji se od pet cjelina koje tretiraju različite aspekte ove teme: politički sistem, partijski sistem, izborni sistem, unutarstranačka demokratija i politička kampanja. Osim teorijske perspektive, studija sadrži konkretne primjere unutarpartijske prakse parlamentarnih partija u Crnoj Gori. Autori ove publikacije su prof. dr Srđan Darmanović, prof. dr Vladimir Goati, doc. dr Boris Vukićević, mr Zlatko Vujović, mr Nikoleta Tomović i mr Vlado Dedović.

Konferencija će se sastojati od dva panela: „Unutarstranačka demokratija: iskustva i prakse političkih partija“ i „Reforma izbornog zakonodavstva: izgledi i modeli“, a otvoriće je Potpredsjednik Skupštine Crne Gore – mr Milutin Simović.

Ovaj događaj predstavlja dio međunarodnog naučno-istraživačkog projekta Balkanska komparativna studija izbora: uticaj personalnog glasa na unutarpartijsku demokratiju, koji se realizuje u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu, podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Navedeni projekat se sporovodi u zemljama Zapadnog Balkana, u partnerstvu sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, NVO KIPRED sa Kosova, te grupom eksperata iz Bosne i Hercegovine, a uz mentorstvo međunarodnog tima stručnjaka u oblasti istraživanja izbornih sistema, sa Univerziteta u Lozani i Švajcarskog stručnog centra u oblasti društvenih nauka koji čine Georg Lutz, Brian Kleiner, Nicolas Pekari, Josep Colomer, Åsa Bengtsson i Ioannis Andreadis.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?