Predstavljeni rezultati ispitivanja kandidata za poslanike

Centar za monitoring i istraživanje je u petak, 31. jula 2015. godine u 11h, održao press konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja “Komparativno ispitivanje kandidata za poslanike”. Istraživanje je sprovedeno u okviru međunarodnog naučno-istraživačkog projekta “Balkanska komparativna studija izbora: uticaj personalnog glasanja na unutarpartijsku demokratiju”, čiji je nosilac CeMI. Ovaj projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji sprovodi Univerzitet u Friburgu uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Ispitivanje je vršeno u periodu maj – jun 2015 godine, a obuhvatilo je 20% ukupnog broja kandidata za poslanike na parlamentarnim izborima 2012. godine, uz učešće kandidata parlamentarnih partija od 30 – 40%. U ispitivanju je korišćen upitnik koji se u istoj formi koristi u preko 40 zemalja širom svijeta, a sastoji se od pitanja koja se odnose na četiri segmenta političkog angažmana kandidata za poslanike: (1) politički stavovi i aktivnosti, (2) politička kampanja, (3) problemi i politike i (4) demokratija i predstavljanje. Istraživanje je pokazalo da je samo jedna trećina kandidata za poslaničke funkcije samostalno donijela odluku da se kandiduje na izbornoj listi neke partije, dok je 67% njih bilo podstaknuto najčešće od strane nekog unutar partije (88%). Prema rezultatima istraživanja, 54% kandidata za poslaničke funkcije smatra da odgovarajući izborni sistem za Crnu Goru predstavlja kombinacija proporcionalnog i većinskog sistema, dok čak 79% njih smatra da bi trebalo uvesti preferencijalno glasanje.

Rezultate istraživanja možete preuzeti.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?