Održan seminar za tužioce, sudije i advokate

U hotelu „Iberostar Bellevue“ u Bečićima od 06 – 08 oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za monitoring i istraživanje CeMI održan je prvi od tri planiranih u okviru projekta “Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu“, koji se realizuje uz podršku Ambasade kraljevine Holandije. Projekat ima za cilj da se doprinese unaprjeđenju efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore kroz osnaživanje kapaciteta sudija, tužilaca i advokata za primjenu instituta sporazuma o priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja kroz sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja iz komparativnih pravnih sistema.

U okviru uvodnog izlaganja učesnicima su se obratili sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gospodin Miraš Radović, zamjenica Vrhovnog državnog tužioca, gospođa Miljana Radović, predsjednik Advokatske komore Crne Gore, gospodin Zdravko Begović, direktor Pravnog odjeljenja u CeMI-ju, gospodin Vlado Dedović.

Predavači na prvom seminaru bili su profesori sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nijmenegenu iz Holandije,  prof. dr. Piet Hein van Kempen kao i dr. Sven Brinkhoff.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?