Održan drugi seminar za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori

U organizaciji Centra za monitoring i istraživanje CeMI, u periodu od 4-6. decembra, u hotelu „Lipka“ u Kolašinu, održan je drugi u nizu seminara za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori. Seminar je realizovan u okviru projekta „Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu“, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije. Cilj projekta je da se doprinese unaprijeđenju efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore, kroz osnaživanje kapaciteta sudija, tužilaca i advokata za primjenu instituta Sporazuma o priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja, kroz sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja iz komparativnih pravnih sistema.

Predavači na drugom seminaru su bili zamjenici ravnateljice USKOK-a, gospodin Tonči Petković i gospodin Sven Mišković. Pored predstavljanja osnovnih karakteristika krivičnopravnog sistema u Hrvatskoj, predavači su učesnike upoznali sa osnovnim metodama rada USKOK-a. Uz  predstavljanje brojnih primjera iz prakse učesnici su razmjenili mišljenja o osnovnim nedostacima krivičnopravnih sistema Crne Gore i Hrvatske.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?