Potpisan Memorandum o saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom Crne Gore

Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje CeMI, Zlako Vujović  i Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, 27. januara 2016. godine potpisali su  Memorandum o saradnji između Centra za monitoring i istraživanje i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore. Memorandum o saradnji potpisan je sa ciljem formalizovanja saradnje na implementaciji Projekta “Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu”, koji  Centar  za monitoring i istraživanje realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Posebni cilj projekta je da se ojačaju kapaciteti tužilaca za primjenu instituta sporazuma o priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja kroz sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja iz komparativnih pravnih sistema.

Pored edukativnih aktivnosti koje će biti usmjerene ka unaprjeđenju znanja i iskustava tužilaca o primjeni instituta sporazuma o priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja, projekat sadrži i istraživačke aktivnosti o dosadašnjoj praksi u primjeni navedenih instituta u Crnoj Gori, koje će sprovesti tim pravnika Centra za monitoring i istraživanje CeMI.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?