Održan panel „Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?“

U prostorijama Pr centra, 09. marta, održan je panel „Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?“ u organizaciji Centra za istraživanje i monitoring (CeMI), u cilju predstavljanja analiza o početku rada Agencije za sprječavanje korupcije, koje su sprovele organizacije civilnog društva u Crnoj Gori. Događaj je organizovan u okviru projekta “Jačanje kapaciteta odjeljenja za istraživanje javnih politika CeMI”, finansiranog od strane Think Tank Fonda iz Budimpešte.

Cilj ovog događaja je bio da se predstave nalazi i stavovi organizacija civilnog društva o zakonodavnom okviru i početku rada Agencije. Istraživački tim Centra za monitoring i istraživanje je uradio kratku analizu, pod nazivom “Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?”, koja je predstavljena na ovom događaju.

Zajednički stav predstavnika nevladinog sektora koji su govorili na panelu je bio, između ostalog, da Sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije treba da budu javne, a ta institucija mora da nađe model saradnje sa civilnim sektorom.

Direktorica Odjeljenja za istraživanje javnih politika u CeMI-ju, Ana Selić, kazala je da je transparentnost jedan od najvećih problema u radu Agencije za sprječavanje korupcije.

„Prije svega, sjednice Savjeta nisu javne. Model saradnje sa civilnim sektorom još uvijek nije pronađen. Članovi Savjeta odobravaju prisustvo civilnog sektora prije svake sjednice. Dok su se usvajali podzakonski akti o finansiranju političkih partija, civilnom sektoru je zabranjeno da prisustvuje u na toj sjednici, iako su neki od njih učestvovali u stvaranju krovnog zakona“, rekla je Selić.

Sam rad Agencije, kako je navela, opstruiraju konstantni sukobi unutar Savjeta.

„Tu se potenciraju situacije gdje je jedan član Savjeta izabran suprotno Zakonu o unutrašnjoj revizorskoj instituciji“, kazala je Selić.

Kako je dodala, postoji konstatan pritisak javnosti zbog načina izbora direktora Savjeta.

Selić je ukazala da dva mjeseca nakon uspostavljanja Agencije još uvijek nisu ispunjena sva sistematizovana radna mjesta u toj instituciji.

„Na sajtu Agencije postoji informacija o samo 23 zaposlenih, i dobili smo informaciju iz te institucije da je u proteklom periodu zaposleno još 17, što znači da još uvijek ostaje 15 nepopunjenih radnih mjesta. Otvoren je jedan postupak za javne nabavke i počelo se sa usvajanjem podzakonskih akata“, navela je Selić.

CeMI, kako je istakla, predlaže da se ujednači definicija organa vlasti u Zakonu o sprečavanju korupcije i Zakonu o lobiranju, da se omoguće administrativne istrage pokretanjem postupka po službenoj dužnosti, kao i da se uputi Upravnom sudu inicijativa sa svim postojećim žalbama na izbor članova Savjeta, kao izbor direktora Agencije.

„Ono što mi predlažemo je da se uradi analiza potreba Agencije i da se na osnovu nje kreira nacrt budžeta za narednu godinu. Potrebno je popuniti sva sistematizovana radna mjesta“, kazala je Selić.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alterrnativa, Stevo Muk, ocijenio je da su vlast i opozicija sklopili „truli kompromis“ o tome ko će biti izabran u Savjet Agencije za sprječavanje korupcije.

„Taj truli kompromis rezultat je unutrašnje poltičke dinamike, ali je nažalost bio rezultat i spoljne kritike. Sada ni vlast ni opozicija, kojoj bi trebalo da bude u interesu, nema jednostavno opravdanje argument da traži da se ova Agencija reformiše i da se sve ovo vrati na svoj prirodni početak“, kazao je Muk.

Direktor programa Monitoring i Analitika u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Vuk Maraš, smatra da je za direktora institucije koja treba da se bavi sprečavanjem korupcije izabran „čovjek sa najlošijim referencama na tom konkursu“.

„Čovjek sa takvom jednom biografijom, koja ni u jednom svom segmentu ne zadovoljava uslove, ne da bude direktor Agencije, nego da bude njen službenik, biva izabran na čelo Agencije kao rezultat trulog političkog kompromisa većine u Savjetu“, kazao je Maraš.

On smatra da su građani Crne Gore, umjesto dugo očekivane nezavisne Agencije za korupciju, dobili „privatnu kompaniju Duška Markovića“.

„Crna Gora ima dvije mogućnosti – ili da učini sve da Agencija postane zaista nezavisna ili da nastavi da bude privatno preduzeće Duška Markovića“, poručio je Maraš.

Predsjednica UO Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Milica Kovačević, smatra da bi Agencija mogla da napravi iskorake u pogledu povećanja transparentnosti sređivanjem podataka postojeće baze imovinskih kartona javnih funcionera.

„To je cijela jedna istorija, to je deset godina podataka za više hiljada funakcionera, koja je nažalost zpuštena. Trenutno neupotrebljiva, a mogla bi da bude znanje ovog društva i da posluži za planiranje politika“, rekla je Kovačević.

Pomoćnica direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Svetlana Rajković, kazala je da su izbori u Tivtu odličan momenat za testiranje svih kapaciteta te institucije.

„Sistematizacija je morala da se dese i sistematizacijom smo predvidjeli pet mjesta u odsjeku za finansiranje političkih partija. Na samom startu imamo četiri od pet službenika u tom odsjeku, iduće sedmice ćemo za sva ostala sloodna mjesta raspisati oglase. Mislim da smo dosta brzo, u dva mjeseca, uspjeli da obezbijedimo 17 ljudi“, navela je Rajković.

U instituciji, kako je dodala, postoji interni dogovor da se još tri službenika iz drugih odsjeka uključe u rad na kontroli i finansiranju političkih partija.

„Ovi lokalni izbori će nam pokazati koliko nam ljudstva treba i koliko nam treba znanja, koje se meni čini da je mnogo važnije“, poručila je Rajković.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?