Održan treći seminar za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori

U organizaciji Centra za monitoring i istraživanje CeMI, u periodu od 02. do 04. marta, u hotelu „Princess“ u Baru održan je treći u nizu seminara za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori. Seminar je realizovan u okviru projekta „Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu“, koji je podržan od strane Ambasade kraljevine Holandije. Cilj projekta je da se doprinese unaprjeđenju efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore kroz osnaživanje kapaciteta sudija, tužilaca i advokata za primjenu instituta sporazuma o priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja kroz sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja iz komparativnih pravnih sistema.

Predavači na trećem seminaru su bili tužioci Tužilaštva BiH, gospodin Ismet Šuškić i gospođa Sena Uzunović.  Pored predstavljanja osnovnih karakteristika krivičnopravnog sistema u Bosni i Hercegovini, učesnike su upoznali sa krivičnim zakonodavstvom BiH. Uz  predstavljanje brojnih primjera iz prakse učesnici su razmjenili mišljenja o osnovnim nedostacima krivičnopravnih sistema Crne Gore i BiH.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?