Članice Mreže za zaštitu prava potrošača prošle trening o strateškom planiranju,PR-u i javnom zastupanju

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je u saradnji sam Centroz za zaštitu potrošača Crne Gore (CEZAP), Crnogorskom LGBTQ asocijacijom (Queer Montenegro) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), u periodu od 12. do 15. maja 2016. godine organizovao trening o strateškom planiranju, PR-u i javnom zastupanju. Trening je održan u hotelu Iberostar u Bečićima. Trening je održan u okviru projekta “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME“.

Trening su vodili predavači sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti strateškog planiranja, PR-a i javnog zastupanja. Prvog dana treninga, predstavnici organizacija civilnog društva su imali priliku da čuju više o ulozi i značaju NVO mreže kroz definisanje misije, vizije i njenih ciljeva. U drugom dijelu treninga pažnja je bila posvećena značenju pojma PR-a i izgradnji odnosa sa javnošću, javnog zastupanja,  tehnika pisanja saopštenja i najave za medije, socijalnih mreža i nove tehnologije kao nezaobilaznih sredstava za dijeljenje informacija sa širom javnošću. Treći i ujedno posljednji dio treninga ticao se strateškog planiranja pomoću swot i pest metoda i tehnika, definisanja kanala komunikacije sa ciljnim grupama, usklađenosti crnogorskog sistema zaštite potrošača sa pravnom tekovinom EU, predstavljanja i analize nacionalnog programa zaštite potrošača, te identifikacije problema u odnosima sa javnošću sa ciljem otklanjanja istih.

Svaki dio treninga je bio koncipiran tako da je puno pažnje posvećeno aktivnom učestvovanju u diskusijama svih predstavnika organizacija civilnog društva, članica Mreže za zaštitu prava potrošača u Crnoj Gori. Nakon održanog treninga, članice Mreže su dodatno ojačale svoje kapacitete za komunikaciju sa širom javnošću, što će im pomoći da u budućnosti upoznaju građane sa svim aktivnostima putem kojih će djelovati u cilju zaštite potrošačkih prava u Crnoj Gori.

Projekat “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME“ je finansiran od strane Evropske unije kroz program pretpristupne podrške (IPA).

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?