Održan prvi u nizu treninga za zdravstvene radnike

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizuje treninge za zdravstvene radnike svih zdravstvenih institucija u Crnoj Gori. Prvi od deset predviđenih treninga održan je u ponedjeljak 16.05. u prostorijama PR centra u Podgorici.

Treninzi za zdravstvene radnike se sprovode u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS). Cilj projekta je da se doprinese dostizanju EU standarda u Crnoj Gori u zaštiti ljudskih prava kao pacijenata i da se doprinese jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, posebno za pripadnike marginalizovanih grupa. Kroz projektne aktivnosti želi se podstaći puna implementacija zakonodavnih rješenja u oblasti zdravstvene zaštite i dati preporuke za njihovo poboljšanje, kako bi se približili međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Takođe, cilj predviđenih aktivnosti je i povećanje svijesti šire javnosti, civilnog sektora, pružalaca zdravstvenih usluga, o pravima pacijenata, sa akcentom na anti-diskriminaciju, jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i pravdi, zaštiti ličnih podataka.

Sprovođenjem treninga CeMI ima za cilj da obuči 200 zdravstvenih radnika koji će steći znanja iz oblasti integriteta u zdravstvenom sistemu Crne Gore, zakonskim i etičkim normama i pravima i odgovornostima zdravstvenih radnika. Treninzima su obuhvaćeni svi profili zdravstvenih radnika, dakle i ljekari i srednje medicinsko osoblje iz svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Podršku ovim aktivnostima dalo je Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Treninge vode g-đa Marija Vuksanović, projekt menadžer u Centru za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, i g-din Vlado Dedović, Direktor pravnog odjeljenja CeMI.

U okviru treninga zdravstveni radnici će biti upoznati sa standardima etike i integriteta u sistemu zdravstva, sa fokusom na Evropsku povelju o pravima pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenata. Takođe, treninzima će biti pokrivena i oblast razvoja profesionalnih standard i etičkih normi. Treneri će prezentovati način izrade kodeksa etike i planova integriteta. Zdravstveni radnici će imati priliku da u vremenu predviđenom za diskusiju saopšte svoje viđenje stanja u ovoj oblasti, kao i problem sa kojima su se suočavali i načinima na koje su ih do sada rješavali. U cilju jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika u ovim oblastima, isti će steći znanja o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, imenovanjima zaštitnika prava pacijenata, funkcionisanju otvorene linije za prijavu korupcije, postupanju po prijavama/prigovorima građana i njihovoj primjeni u praksi. Na kraju, zdravstveni radnici će biti upoznati sa uporednim iskustvima i zaštitom prava pacijenata u sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?