Studijska posjeta pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

U organizaciji Centra za monitoring  i istraživanje (CeMI) u periodu od 11. do 13. maja održana je studijska posjeta pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Posjeta je organizovana u okviru projekta “Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu“ koji se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Cilj projekta je da se doprinese unaprjeđenju efikasnosti pravosudnog sistema kroz osnaživanje kapaciteta sudija, tužilaca i advokata za primjenu instituta sporazuma o priznanju krivice i odloženog krivičnog gonjenja kroz sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja iz komparativnih pravnih sistema.

Prvog dana, učesnike su ugostili predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, član Predsjedništva VSTV-a BiH Zijad Kadrić, zamjenik šefa Kabineta Predjsedništva VSTV-a BiH Admir Katica, zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Hajro Pošković. Takođe, učesnici su imali priliku i da prisustvuju jednom ročištu na suđenju, te se na taj način  upoznaju sa radom suda Bosne i Hercegovine.

Drugog dana posjete, učesnici su se sastali sa Predsjednicom Suda Bosne i Hercegovine Meddžidom Kreso koja ih je bliže upoznala sa radom ove institucije, kao i sa reformskim izazovima sa kojima su se suočili u posleratnom periodu. Nakon toga, delegacija se sastala sa predstavnicima tužilaštva BiH, zamjenicom glavnog tužioca i rukovoditeljica RZ-a Gordanom Tadić, zamjenikom glavnog tužioca i rukovodiocem POOK-a Božom Mihajlovićem, zamjenikom glavnog tužioca Ozrenkom Nešković, zamjenikom rukovodioca Odjela 3 i šefom Odsjeka za ostala krivična djela iz nadležnosti Odjela 3 Miroslavom D. Markovićem, tužiocem u POOK-u Ismetom Šuškićem.

Posjeta je zaključena dogovorom o nastavku regionalne saradnje i u narednom periodu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?